MENU

SARI KANGAL DELİKLİ DRENAJ BORULARI


TÜNEL TİPİ DRENAJ BORUSU

KORUGE PERFORELİ DELİKLİ DRENAJ BORUSU SN4 / SN8
Drenajın konusu yer altı ve yer üstünde oluşan ve durgun olan zararlı suların bölgeden uzaklaştırılmasında kullanılan U-PVC malzemeden imal edilen dairesel kesitli borulardır. Toplayıcı borular yardımıyla gelen suların drenaj kanalı, dere veya nehir gibi yerlere taşınmasında kullanılır.

Avantajları:
- Toprak altı ömrü 50 yıl olup nakliyesi ve döşemesi kolaydır.
- Boru üzerindeki delikler cidar halkalarının iç yüzeyine açıldığı için tıkanma yapmaz.
- Fire ihtimali yoktur.
- Kumlu topraklarda filtre malzemesine ihtiyaç duymadan kullanılır.
- Gerektiğinde deliksiz olarak ta üretilebilir.

Kullanım alanları:
- Tarım arazilerinde bulunan zararlı suların uzaklaştırılmasında
- İnşaat alanının temel drenajında
- Çamurlu ve balçıklı arazilerin ıslahında
- Karayolları banket ıslahında
- Tabanında su olan yapıların taban suyunun uzaklaştırılmasında
U-PVC malzemeden imal edilir. 100 ve 125 mm çaplar 100'er mt'lik kangallar halinde, 160 ve 200 mm çaplar 50'şer mt'lik kangallar halinde üretilmektedir.

150gr gri kırçıllı drenaj keçesi  0,70 TL / m2    
1 top 200m2 'dir